Πολιτική Υπαναχώρησης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Υπαναχώρησης/Ακύρωσης CARMAP

2.8. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

2.8.1. Κάθε Συνδρομητής Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήψης, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχώρισε κατά την εγγραφή του στην Πλατφόρμα, της ειδοποίησης από την Εταιρεία περί ενεργοποίησης του λογαριασμού/συνδρομής του υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει απωλέσει το σχετικό δικαίωμα δυνάμει των όσων ορίζονται ακολούθως.

2.8.2. Ο Συνδρομητής Χρήστης αναγνωρίζει ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι σε περίπτωση οιασδήποτε Χρήσης της Υπηρεσίας Ραντεβού (ενδεικτικά, υποβολή αιτήματος ραντεβού σε Επιχείρηση, κ.λπ.) ή/και της Υπηρεσίας Vehicle Book (ενδεικτικά, καταχώρισης οιασδήποτε διενεργηθείσας εργασίας επί του Οχήματός του) χάνει το δικαίωμά του υπαναχώρησης από την αντίστοιχη συνδρομή του.

2.8.3. Ο Συνδρομητής Χρήστης χάνει, επίσης, το δικαίωμά του υπαναχώρησης:

α) εάν παρέλθει άπρακτη η ορισθείσα για αυτό προθεσμία,

β) εάν δεν υποβάλει εμπρόθεσμα ή/και κατά τον προσήκοντα τρόπο, ως αυτός υποδεικνύεται κατωτέρω και κατά την ισχύουσα νομοθεσία, το αντίστοιχο αίτημά του στην Εταιρεία, οπότε και το υποβληθέν αίτημά του απορρίπτεται από την Εταιρεία ως μη έγκυρο.

2.8.4. Επισημαίνεται και ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο Συνδρομητής Χρήστης, είτε πριν την υποβολή έγκυρου αιτήματός του υπαναχώρησης από τη συνδρομή του εντός της προθεσμίας που ορίζεται στον όρο 2.8.1., είτε αφού αποστείλει/υποβάλει εμπρόθεσμα στην Εταιρεία αίτημα υπαναχώρησής του από την συνδρομή του και μέχρι την απενεργοποίηση – ακύρωση αυτής από την Εταιρεία ως αναφέρεται παρακάτω, προβεί σε οιαδήποτε χρήση Υπηρεσίας Ραντεβού ή/και της Υπηρεσίας Vehicle Book, η Εταιρεία θα παρακρατά το ποσό της συνδρομής που έχει καταβάλει ο Συνδρομητής Χρήστης.

2.8.5. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Συνδρομητής Χρήστης οφείλει εντός της ως άνω προθεσμίας να ενημερώσει την Εταιρεία για την απόφασή του υπαναχώρησης από τη συνδρομή με μία σαφή έγγραφη δήλωσή του, την οποία θα αποστείλει στην Εταιρεία με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Μεραρχίας Σερρών 52 – 69100 - Κομοτηνή, ή
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή
ηλεκτρονικά, επιλέγοντας το πεδίο “Ακύρωση Συνδρομής” από το διαχειριστικό του λογαριασμού του στην Πλατφόρμα. Με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος υπαναχώρησης, η Εταιρεία θα αποστείλει στο Χρήστη χωρίς καθυστέρηση στο email που έχει δηλώσει κατά το άνοιγμα του λογαριασμού του, επιβεβαίωση λήψης του αιτήματός του.

Προς διευκόλυνση, στο τέλος των παρόντων Όρων Χρήσης παρατίθεται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ που μπορεί ο Συνδρομητής Χρήστης να εκτυπώσει ή/και συμπληρώσει και αποστείλει ή επισυνάψει σύμφωνα με τα παραπάνω. Η χρήση του Εντύπου αυτού δεν είναι υποχρεωτική.

Ρητά συμφωνείται ότι η ανακοίνωση εκ μέρους του Συνδρομητή Χρήστη στην Εταιρεία περί της ασκήσεως του δικαιώματός του υπαναχώρησης θεωρείται ότι έχει περιέλθει στην Εταιρεία την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή/υποβολή στην Εταιρεία του αιτήματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Το βάρος απόδειξης περί εμπρόθεσμης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης το φέρει ο Συνδρομητής Χρήστης.

2.8.6. Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί το αίτημα του Συνδρομητή Χρήστη και αν η υπαναχώρηση είναι έγκυρη και πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω (συμπεριλαμβανομένης της μη απώλειας του σχετικού δικαιώματος) θα απενεργοποιήσει – ακυρώσει τη συνδρομή από την οποία υπαναχώρησε ο Συνδρομητής Χρήστης, ενημερώνοντας τον σχετικά με email και, με εξαίρεση την περίπτωση του όρου 2.8.4. όπου ισχύουν τα εκεί αναφερόμενα, θα επιστρέψει στο Συνδρομητή Χρήστη το ποσό της συνδρομής από την οποία έχει εν προκειμένω υπαναχωρήσει, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ακύρωση της συνδρομής. Στην περίπτωση που τυχόν προκύψουν έξοδα κατά την επιστροφή του ποσού (π.χ. τραπεζικά, κ.λπ.), αυτά θα βαρύνουν τον Συνδρομητή Χρήστη και όχι την Εταιρεία.

2.10. Ακύρωση Συνδρομής

Κάθε Επιχείρηση /Συνδρομητής Χρήστης δύναται να προβεί σε ακύρωση της συνδρομής της/του επιλέγοντας το πεδίο “Ακύρωση Συνδρομής” μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασμού του/της στην Πλατφόρμα.

Από την Επιχείρηση: οποτεδήποτε και εάν πραγματοποιήσει αίτημα ακύρωσης, είτε κατά την διάρκεια δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου είτε κατά την διάρκεια ενεργούς συνδρομής, της οποίας το κόστος έχει εξοφλήσει, η Επιχείρηση μεταφέρεται αυτομάτως στο Basic Πακέτο, έχοντας εφεξής δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του Πακέτου αυτού, τα δε στοιχεία που είχε καταχωρημένα στην Πλατφόρμα διατηρούνται για διάστημα 12 μηνών σε περίπτωση που τυχόν στο μεταξύ θελήσει να αποκτήσει εκ νέου τη συνδρομή αυτή, με την άπρακτη παρέλευση του οποίου διαγράφονται από την Εταιρεία. Το προκαταβληθέν ποσό συνδρομής που αναλογεί στο διάστημα από τον μήνα που έλαβε χώρα η ακύρωση έως και τη λήξη της συνδρομής δεν επιστρέφεται στην Επιχείρηση, άλλως παρακρατείται από την Εταιρεία, γεγονός το οποίο η Επιχείρηση ρητά αναγνωρίζει και αποδέχεται, μη δικαιούμενης να προβάλει οιαδήποτε αξίωση έναντι της Εταιρείας.

Από τον Συνδρομητή Χρήστη: σε περίπτωση που το αίτημα ακύρωσης υποβλήθηκε από τον Συνδρομητή Χρήστη κατά την διάρκεια ενεργούς συνδρομής, της οποίας το κόστος έχει εξοφληθεί, το αίτημα αυτό λογίζεται σαν αίτημα υπαναχώρησης του Συνδρομητή Χρήστη, οπότε η εγκυρότητα ή μη αυτού, και κατ’ επέκταση και οι επερχόμενες συνέπειες του, θα κριθούν με βάση τα οριζόμενα ανωτέρω στον όρο 2.8. Πέραν των περιπτώσεων και υπό τους όρους που αναφέρονται στον όρο 2.8.6., σε καμία άλλη περίπτωση δεν προβλέπεται και δεν γίνεται από την Εταιρεία επιστροφή καταβληθέντος ποσού συνδρομής στον Συνδρομητή Χρήστη, γεγονός το οποίο ο τελευταίος αναγνωρίζει και δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Τα στοιχεία που είχε καταχωρημένα ο Συνδρομητής Χρήστης στην Πλατφόρμα διατηρούνται από την Εταιρεία για διάστημα 12 μηνών, σε περίπτωση που τυχόν στο μεταξύ θελήσει να αποκτήσει εκ νέου τη συνδρομή αυτή, με την άπρακτη παρέλευση του οποίου διαγράφονται.

Carmap Logo

Το Carmap είναι μια πρωτοποριακή πλατφόρμα στην οποία συγκεντρώνονται μεγάλο πλήθος υπηρεσιών και προϊόντων που αφορούν τον οδηγό, τη μετακίνηση, το αυτοκίνητο και άλλα οχήματα.

Επικοινωνία Υποστήριξης

Ωράριο Λειτουργίας:

9:00 ΠΜ – 5:00 ΜΜ

Τηλ. Επικοινωνίας: